Novidades

MÚSICAS INVISIBLES

                         Somos un grupo de adultos con curiosidade e interés polos tesouros que alberga a nosa historia musical e reunímonos unha vez á semana. A través de diferentes audicións comentadas descubrímolos e gozamos deles


 Profesor: María José Cerviño BONOS MUSICAIS PARA ADULTOS

 (flexibilidade horaria)


AULA DE BEBÉS

Profesor: MªVictoria Jericó 


CLASES DE UKELELE

Profesor: Álvaro Beiró CLASES DE CLARINETE

Profesor: Bernardino Assunçao SalesCLASES DE PERCUSIÓN

Profesor: Alejandro VargasCLASES DE PIANO MODERNO E IMPROVISACIÓN

Profesor: Alejandro Vargas                                   © 2023 berenguelamusica.com - Todolos dereitos reservados