Video

John Cage: Sonata 2 (Sonatas and Interludes)


G. Crumb: Proteus (Makrokosmos1)


R. Groba: Concerto for piano and string orchestra (Malleus Animatus), 3rd Mov


Taller Atlántico Contemporáneo: Pierrot Lunaire. Carme Gurriarán


J: López de Guereña: Land of Opportunity (TAC/Siniestro Total)


Tom Johnson: Scene for Piano and Tape


Sinfonía para os sentidos: Taller Atlático Contemporáneo. A Rianxeira. (Alfonso Morán)


J. Cage: Four Walls (Olga Cameselle/Ana Serna/Cristina Barriga)

Ligeti: Musica Ricercata 1© nicasiogradaille 2017