Programa escolar

.- 


AULA DE BEBÉS. 

Impartida por Mª Victoria Jericó.

Aula destinada a nenos entre 0 e 3 anos. O obxectivo é o desenvolvemento das emocións dos máis pequeniños a través de escoita activa de cancións e audicións e sobre todo da manipulación de instrumentos para crear unha base rítmica e creativa.


1.- INICIACIÓN MUSICAL


Grupo de Iniciación nivel I: 3-4 anos


Grupo de Iniciación nivel II: 5-6 anos

    

                Instrumento: piano. violin, viola, violoncello, guitarra.


Grupo de Iniciación nivel III: 7 anos


                Instrumento: piano. violin, viola, violoncello, guitarra.


Grupo de Educación Especial: Dirixido a nenos con necesiadades educativas especiais (a partir de 3 anos)


2.- CICLO ELEMENTAL


Instrumento (piano. violin, viola, violoncello, guitarra e frauta traveseira)

- Linguaxe musical, de 1º a 4º (a partir de 8 anos)

Audicións

Grupo de corda

Agrupación Instrumentais


3.- CICLO MEDIO


- Instrumento (piano. violin, viola, violoncello, guitarra e frauta traveseira)

Linguaxe Musical (dous cursos)

Piano complementario

Coro

Música de Cámara

Harmonía

Análise

Acompañamiento

Historia de la Música

- Contrapunto

    

4.- CICLO SUPERIOR


Instrumento (piano. violin, viola, violoncello, guitarra e frauta traveseira)-Análise


- Música de Cámara5.- PREPARACIÓN PARA ACCEDER A UN         CONSERVATORIO PÚBLICO


6.- PREPARACIÓN PARA OS EXÁMENES DA ASSOCIATED BOARD OF THE ROYAL SCHOOLS OF MUSIC


7.- ACTIVIDADES PARA ADULTOS


Instrumento (piano. violin, viola, violoncello, guitarra e frauta traveseira)


Aula de Escoita e Compresión Musical


Curso de Creación Literaria “A Música na Literatura”


- Lenguaxe musical

    

8. - PREPARACIÓN DAS PROBAS PRÁCTICAS PARA OPOSICIÓNS DE PRIMAIRA E SECUNDARIA (ANÁLISE, CANTO© 2020 berenguelamusica.com - Todolos dereitos reservados