Matrícula

Jomper. "Compás binario"


 A INSCRICIÓN CONTINÚA ABERTA

  “A matrícula é por curso escolar e o alumno deberá abonar unha pequena tasa. Terase en conta a orde de inscrición á hora de escoller os horarios.  

Para estudantes con necesidades específicas de clases de apoio non pagarán a tasa de matrícula 

 A matrícula poderá formalizarse na Secretaría da Escola, de luns a venres, en horario de 16:30 a 20:30 h.

 

© 2020 berenguelamusica.com - Todolos dereitos reservados